Dit artikel hoort bij: RIVM Signalen leefomgeving 01

Signalen met impact

snelweg

Hieronder vindt u drie voorbeelden van Signalen in de leefomgeving met impact. Benieuwd naar de route van melding tot publicatie van het signaal? Bekijk het proces.

Meer signalen op de website Signalen Leefomgeving.

Signaal microplastics

Over de mogelijke gezondheidseffecten van microplastics is nog onvoldoende bekend. Microplastics zijn aangetoond in het milieu en ze zijn niet of slecht afbreekbaar. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar gezondheid- en milieu effecten.

Naar het signaal microplastics

snelweg

Signaal laagfrequent geluid

In Nederland worden steeds vaker bronnen van Laagfrequent Geluid (LFG) waargenomen. De precieze oorzaken hiervan zijn niet bekend. Het vermoeden is dat LFG meer opvalt na geluidwerende maatregelen, die vooral hogere frequenties wegfilteren. Wet- en regelgeving over LFG ontbreekt vooralsnog. Over LFG is groeiende maatschappelijk bezorgdheid.

Naar het signaal laagfrequent geluid

waterstof tankstation

Signaal Multifuel tankstations

De noodzaak om over te schakelen op andere energiebronnen neemt toe om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot te reduceren, maar ook door uitputting van de voorraden van fossiele brandstoffen. Zolang de conventionele brandstoffen nog worden gebruikt zal het aantal multifuel tankstations ook toenemen.

Naar het signaal multifuel tankstations