Op 11 november 2021 organiseerde het projectteam Signalen Leefomgeving de (online) workshop ‘veilige energietransitie’. Oskar van Megen van Natuur & Milieu was een van de 12 deelnemers.

Afbeelding online workshop 11 november veilige energietransitie
Online workshop 'Veilige energietransitie' - Foto Cindy Vros

Het projectteam Signalen Leefomgeving organiseert een paar keer per jaar een workshop met een thema. Doel van zo’n bijeenkomst is om signalen en trends in de leefomgeving beter boven tafel te krijgen en af te stemmen, zodat de maatschappelijke impact zichtbaar wordt. Deelnemers kunnen ook ervaringen delen, inspiratie opdoen en reflecteren op de thema’s.

“Veiligheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar ik heb het idee dat het niet altijd de hoogste prioriteit heeft,” zegt Oskar van Megen, projectmedewerker duurzame energie bij Natuur & Milieu. “Het wordt niet altijd meegenomen als er nieuwe plannen of initiatieven zijn.”

Nieuwe technieken: meteen veiligheidsaspect meenemen

Als voorbeeld noemt hij geothermie. Deze lokale duurzame warmte uit de ondergrond kan huizen, kantoren, kassen en industrie verwarmen. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De ontwikkeling vindt Van Megen heel goed, maar hij weet ook dat risico’s op vervuild grondwater of ‘aardbeving-achtige verschijnselen’ eventueel kunnen optreden. “We hebben nu de beschikking over veel nieuwe technieken. Je moet daarin van meet af aan het veiligheidsaspect meenemen, vanuit maatschappelijk oogpunt. Ik vind dat een belangrijke les uit het Groningen-verhaal. Het is heel belangrijk om van tevoren over risico’s na te denken en risico-schattingen te maken.”

In perspectief plaatsen

Van Megen benadrukt het belang van toewijzen van verantwoordelijkheden aan de juiste personen of organisaties. Ook aan een heldere communicatie hecht hij veel waarde.

“Je moet alles in perspectief plaatsen. Maatschappelijke acceptatie gaat vaak over veiligheid. De collectieve baten botsen vaak met de last die een individu ergens van heeft. Benadruk ook dat duurzame energie tot minder uitstoot leidt en dat dat dus betekent dat de lucht schoner is.”

Meer discussie in workshop

Oskar van Megen had vooraf input geleverd voor de online workshop over veilige energietransitie, maar dat hadden niet alle deelnemers gedaan. Daardoor lag het accent vooral op de mensen die input hadden gegeven. “Hierdoor was de interactie wat minder dan die had kunnen zijn. Wat mij betreft had er meer accent op discussie kunnen liggen - waarbij iedereen mee had kunnen doen - en iets minder op de toelichting op onze input.”

Een volgende keer doet hij graag weer mee. Van Megen denkt graag mee en wil graag reflecteren op de uitkomsten van de workshop. “Zelf signalen melden is niet echt de rol van Natuur & Milieu. Dat ligt eerder bij de provinciale Natuur en Milieufederaties. Voor mijn eigen inzicht vond ik deze workshop heel nuttig.”

Lees meer over signalen in de leefomgeving rond de energietransitie