Sinds 2007 brengt het RIVM, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), risico’s en kansen voor de leefomgeving in kaart. We doen dit omdat het ministerie vroegtijdig aandacht wil hebben voor nieuwe kansen en risico’s (signalen).

 

“Door vroegtijdig te signaleren hebben risico’s vaak minder impact. Beleidsmakers kunnen goed anticiperen en voorkomen dat risico’s grote impact hebben. Maar we willen de aanpak wel verder optimaliseren”, aldus projectleider Signalen Leefomgeving Cindy Vros. "We willen breder dan alleen vanuit het RIVM naar signalen kijken. Daarom betrekken we nu ook de GGD'en. Door samenwerking kunnen we nog meer kansen en risico’s signaleren. De GGD'en hebben vaak te maken met acute signalen. Hier moet vaak meteen actie op genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan hoge concentraties vrijgekomen formaldehyde na het isoleren van bijvoorbeeld de spouwmuur. Mocht dit risico vaker voorkomen, dan is dit een signaal voor IenW om hier beleid op te maken. Op die manier kan risico voorkomen of de impact beperkt worden.” 

Burgers kunnen ons ook helpen met signaleren. Naast de samenwerking met andere organisaties verzamelen we ook signalen via onze website. Op signalenleefomgeving.nl maken we het proces van signaleren transparant, en kan ook iedereen signalen aandragen. Vros: “Hier kunnen mensen nieuwe milieugezondheidssignalen doorgeven, maar ook suggesties en ideeën voor de signalering van milieugezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn ook suggesties voor het verbeteren van de website van harte welkom."