Elk jaar rapporteert het RIVM hoeveel radioactiviteit onder normale omstandigheden voorkomt in het milieu en in voeding. De waarden laten al jaren een normaal beeld zien.  Toch is het belangrijk om te onderzoeken. Want doordat we de normale waarden elk jaar rapporteren, kunnen we bij een ramp of calamiteit snel bepalen of en hoeveel de gemeten waarden verschillen van de normale situatie. 

Normale niveaus

De radioactiviteitsniveaus in milieu en voedsel (lucht, melk, gras en veevoer) laten al jaren een normaal beeld zien. Voor voedsel en melk liggen deze onder de Europese limieten voor consumptie en export. Ook de niveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren. Een klein aantal  metingen in ongezuiverd water kwam net iets boven de parameterwaarde uit. Dat maakt voor het drinkwater niet uit. Na zuivering liggen deze niveaus altijd onder de parameterwaarde. 

Euratom 

Het RIVM brengt namens Nederland verslag uit aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu. In het Euratom verdrag uit 1957 is afgesproken dat alle lidstaten elk jaar meten hoeveel radioactiviteit er in het milieu en in voeding voorkomt. Met dit onderzoek voldoet Nederland aan deze Europese verplichting. Het RIVM werkt hierin samen met Rijkswaterstaat, de drinkwaterbedrijven, de NVWA en WFSR. 

Rapportage 

De resultaten van 2019 zijn deels gepubliceerd op de RIVM-website. Voor meer informatie verwijzen we naar de briefrapporten. Publicatie op de website is nieuw. Op deze manier zijn de gegevens makkelijker te vinden en te raadplegen.