Wij bieden u hierbij met trots ons e-magazine Straling en stralingsbescherming aan. Met dit magazine laten we u aan de hand van enkele mijlpalen uit 2021 graag zien wat het RIVM doet op het gebied van ioniserende straling.  

"Daarom dus dit magazine. Omdat wij enthousiast zijn over ons werk. En omdat we dat graag onder de aandacht van een breder publiek brengen."   

Sinds COVID-19 gaat er geen dag voorbij of het RIVM is in het nieuws. En zijn het niet onze collega’s van het Centrum Infectieziektebestrijding, dan wel die van de metingen op stikstof of luchtkwaliteit. Het is minder bekend dat het RIVM ook veel doet op het gebied van straling en stralingsbescherming. 

Natuurlijk, in de wereld van de stralingsdeskundigen en bij de hulpdiensten weten veel mensen dat wel. Maar toch, als we mensen bij ons rondleiden horen wij nog heel vaak: “Nooit geweten dat jullie zóveel doen”! 

Daarom dus dit magazine. Omdat wij enthousiast zijn over ons werk. En omdat we dat graag onder de aandacht van een breder publiek brengen. 
 
We kunnen niet alles aan de orde laten komen. Toch kunt u in dit magazine lezen over ons onderzoek naar medische stralingsdosis, de impact van evacuatie na een kernongeval, waarom de stralingstaart geactualiseerd wordt, hoe we de radioactiviteit in het milieu monitoren, en nog veel meer. 

Wie zijn wij? 

De stralingsdeskundigen van het RIVM werken samen in het  Centrum Veiligheid. Inhoudelijk is het werk ondergebracht in twee (eerst vier) afdelingen. De mensen die werken aan de meetnetten, het radionuclidenlaboratorium en de ongevalsorganisatie straling maken nu deel uit van de afdeling Stralingsincidenten, Monitoring en Analyse (SMA). Kennisopbouw en beleidsondersteuning op onderwerpen als radioactief afval, medische stralingsbelasting en de effecten van lage-dosesstraling zijn verenigd in de afdeling Stralingsonderzoek voor Kennis en Beleid (SKB). Binnen deze nieuwe structuur maken wij efficiënt en beter gebruik van de kennis die we in huis hebben.  

En dat doen we voor u. En voor de veiligheid van Nederland. 

Heeft u vragen naar aanleiding van een artikel in ons magazine, neem gerust per mail contact ons op  info@rivm.nl 

Wij wensen u veel leesplezier toe! 

Herman Schreurs (afdelingshoofd SMA)
Lars Roobol (afdelingshoofd SKB)