Het RIVM zet zich in voor een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat. Dat is geen vraag voor morgen, maar van vandaag: klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor onze gezondheid. Zo bleek uit recent onderzoek waar het RIVM aan deelnam dat nu al 31% van de sterfgevallen door hitte in Nederland aan klimaatverandering kan worden toegeschreven. En de klimaatverandering neemt ondanks onze inspanningen voorlopig nog verder toe.

Hans Brug, DG RIVM
Hans Brug, Directeur-Generaal RIVM

Klimaat en gezondheid raakt iedereen

Dat maakt het urgent om nu kennis te vergaren en met elkaar te delen. Met dit E-magazine willen we de breedte van ons werk op dit onderwerp zichtbaar maken. En hoe onze kennis overheden helpt bij het maken van keuzes.  

Klimaat en gezondheid raakt iedereen. Grote maatschappelijke vraagstukken zoals deze vragen een gezamenlijke aanpak. Het RIVM heeft talloze samenwerkingspartners, op lokaal, regionaal, nationaal én internationaal niveau. Omdat klimaat en gezondheid op al deze niveaus speelt.

Internationaal zijn we bijvoorbeeld actief in de International Association of National Public Health Institutes (IANPHI). Het RIVM heeft ook internationaal een sterke positie bij dit thema. Weinig andere gezondheidsinstituten hebben expertise over milieu-effecten én gezondheidseffecten onder één dak. Het RIVM combineert dit ook nog met kennis over veiligheid en duurzaamheid.

De IANPHI ziet klimaatverandering als belangrijkste gezondheidsdreiging. We bundelen de krachten om die dreiging te verminderen. Zo ontwikkelen de gezondheidsinstituten samen goede gezondheidsindicatoren om de effecten van klimaatadaptatie- of mitigatie-maatregelen te kunnen meten.

Als RIVM werken we aan klimaat in samenhang. We bundelen onze expertises over milieu, veiligheid en gezondheid. Deze kennis zetten we bijvoorbeeld in om tot duurzame, gezonde en veilige handelingsopties te komen.

Zo brachten we onlangs de gezondheidseffecten met en zonder klimaatbeleid in kaart. In dit magazine leest u meer over de achtergronden van dit onderzoek.

Ook op lokaal niveau zijn talloze inspirerende acties rond klimaat en gezondheid bezig. Lees bijvoorbeeld over de klimaatadaptatie-strategie in Zwolle. Daar steken zij de handen uit de mouwen om meer groen en blauw in de stad te krijgen. Inwoners werken actief aan meer groen in hun eigen straat en buurt met geveltuintjes of groene daken.

Klimaatadaptatie brengt ook dilemma’s met zich mee. Meer groen kan meer allergie veroorzaken, of meer infectieziekten door muggen- en tekenbeten. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt om dit te voorkomen?

We delen graag onze kennis en adviezen op gebied van Klimaat en Gezondheid, in dit magazine en op andere manieren. En we zoeken de samenwerking op om kennis die er nog onvoldoende is, verder te versterken.

We staan voor een grote maatschappelijke opgave. Het RIVM zet zich daar voluit voor in. We beschermen de gezondheid van mensen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nu en in de toekomst.

Hans Brug
Directeur-Generaal RIVM