Foto Jeroen Mooijman

Jaren geleden ontstond de behoefte aan een plek waar mensen hun vermoedens van bijwerkingen van implantaten konden melden. Een wens vanuit de samenleving en de politiek. Dit mondde uit in het MEBI. Het RIVM kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om het meldpunt op te zetten. Vijf jaar later werpt Coen Brummer namens VWS een blik op de toekomst.

Coen Brummer
Coen Brummer, MT-lid directie Geneesmiddelen en Medische Technologie ministerie van VWS

Een blik op de toekomst door het ministerie van VWS

“De afgelopen twintig jaar is meerdere keren onrust ontstaan over de veiligheid van implantaten, zoals de zorgen van mensen met borstimplantaten, metalen heupkoppen, pacemakers et cetera. Maar vijf jaar geleden was er nog geen plek om bijwerkingen te melden, of een plek waar je je zorgen op een laagdrempelige manier kon uiten. Inmiddels bestaat het MEBI alweer vijf jaar. Als mensen een melding doen, kan dat aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Zo dragen zij door te melden dus zelf ook bij aan het veilig gebruik van implantaten. Dat is de grote waarde van het MEBI.”

De deur staat open

“Ik vind dit extra belangrijk omdat we de laatste tijd, mede door de coronaperiode, veel debatten gehad hebben over een benaderbare overheid, over vertrouwen in technologie, over alles wat raakt aan goede gezondheidszorg. Een instituut dat de deur openzet voor als je twijfels hebt over de veiligheid van een implantaat is daarom belangrijk. Maar ook omdat je mensen om vertrouwen vraagt als het gaat om innovatie.

Meer gebruikers implantaten

“Als ik naar de toekomst kijk van de sector medische technologie, wordt alles beter, slimmer en vindingrijker, ook op het gebied van implantaten. Ook het toepassen van implantaten zal toenemen. Dat is hartstikke goed, want het zorgt ervoor dat mensen over het algemeen een volwaardiger leven kunnen gaan leiden. Daarmee wordt de groep gebruikers wel groter en waarschijnlijk ook het aantal mensen dat vermoedens van bijwerkingen kunnen hebben en daar een melding van willen doen. De vraag gaat dus toenemen en daarmee ook de relevantie van het MEBI.”

Meer meldingen nodig

“Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: het is in mijn ogen goed als het aantal meldingen toeneemt. Daarmee krijgen we beter zicht op wat er aan de hand is, met welke zorgen patiënten rondlopen, terecht of onterecht. Meldingen zijn de informatiebron voor MEBI. En ja, meer meldingen klinkt natuurlijk makkelijk, maar zo eenvoudig is het ook weer niet. Er moet van alles gebeuren om dat te realiseren, te beginnen met het verbeteren van de naamsbekendheid. Verder kan het MEBI nog meer in contact staan met het veld. Zodat het naast meldpunt ook een kennispunt is voor bijvoorbeeld behandelaars of wetenschappers die zich met deze thematiek bezighouden.”

Besluiten over toekomst

“Het RIVM heeft gepionierd. Dat is een knappe prestatie en daar is enorm veel waardering voor. Binnen het ministerie en in samenspraak met het RIVM, de IGJ en Lareb denken we nu na over de toekomst. Hierover komt een goed advies naar de minister, die dan de knoop doorhakt.”