We hebben de fundering gelegd, de muren opgetrokken en het dak erop gezet. Een prestatie waar ik heel trots op ben. En nu is het tijd om het huis verder te verfraaien. Ons Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) bestaat 5 jaar en met dit magazine staan we daarbij stil.

Susan Janssen
Dr. S.W.J. Janssen, Hoofd Centrum Gezondheidsbescherming Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

"Trots dat we als RIVM deze kar mogen trekken"

Destijds bestond het bijwerkingencentrum (Lareb) voor medicijnen en vaccins al, maar een mogelijkheid voor het melden van bijwerkingen van implantaten door patiënten en zorgprofessionals was er nog niet. Niet in Nederland en niet in het buitenland.

Met de komst van het MEBI is dat veranderd. In 5 jaar, een relatief korte tijd, is een meldpunt en expertisecentrum opgetuigd. Patiënten en zorgprofessionals kunnen een melding doen, er is een database voor meldingen ontwikkeld en er is een procedure om de meldingen goed te kunnen beoordelen. Een grootse prestatie! Samen met het Lareb en een onafhankelijke voorzitter uit het UMC Utrecht, Carl Moons, hebben we dat bereikt. We zijn er trots op dat we als RIVM deze kar mogen trekken.

Maar waarom doen we dit? Omdat we zo vroeg mogelijk willen weten welke gezondheidsproblemen er worden ervaren. Patiënten en zorgprofessionals die een melding doen, helpen ons daarbij. Sterker nog: hun meldingen geven het MEBI zijn bestaansrecht. Hierdoor komen mogelijke bijwerkingen van implantaten eerder in beeld, en hoe eerder we weten wat er speelt, hoe eerder we het publiek, zorgprofessionals en de overheid hierover kunnen informeren. Ook helpen we op die manier mensen om beter geïnformeerd te zijn bij hun keuze om een implantaat te nemen of eventueel te laten verwijderen als dat mogelijk is bij langdurige klachten. Zo zorgde ons werk er mede voor dat er aandacht kwam voor mogelijke problemen bij het gebruik van een specifiek koperspiraal.

In dit magazine laten we zien wat we als MEBI doen en vertellen we onder andere over de uitdagingen voor de toekomst. Ook gaan een zorgprofessional en een patiënt in op het belang van het melden en doen zij hun persoonlijke verhaal. Verder vertelt het ministerie van VWS waarom het belangrijk is dat er een meldpunt als het MEBI is en blijft.

We hopen dat dit magazine bijdraagt aan een grotere bekendheid van het MEBI zodat zoveel mogelijk mensen profijt van ons werk kunnen hebben.

Veel leesplezier!

Susan