Tekst Nicole Troisfontaine

Wat hebben een grote brand, een vreemde geur in een woning of school, of een mogelijke moedwillige verspreiding van chemische, biologische of radioactieve stoffen met elkaar gemeen? Het zijn allemaal situaties waarbij mensen zich afvragen: is er een gevaar voor mijn gezondheid. Daarom is het belangrijk dat hulpdiensten zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is.  
Dat vraagt soms om inzet van speciale meet- en monstername-apparatuur. Of om specifieke analyse- en onderzoekscapaciteit en -expertise. In deze Altijd Alert Meetspecial gaan we dieper in op de ontwikkelingen in kennis en instrumenten. En we blikken terug op een aantal van de inzetten die we het afgelopen jaar hebben gehad. We willen maar zeggen: u kunt op ons (meten) rekenen!  

Innovatieve ontwikkelingen in apparatuur

De Milieuongevallen Dienst (MOD) en de Ongevalsorganisatie Straling (OOS) ondersteunen in de acute fase.  De afgelopen periode hebben we verschillende nieuwe en handzamere apparatuur in gebruik genomen, zoals de XRF, de MX908 en de GAS-FITR. Hiermee kunnen we nog beter en sneller meten en analyseren. Ook doen we praktijkervaring op met onze prototype Desire sensorkits en ontwikkelen we deze door. Daarbij zijn we ook aan het verduurzamen. De nieuwe meetwagen rijdt elektrisch. Onze meetdeskundigen vertellen u hier meer over. En we zoomen nog eens extra in op de mogelijkheden van de GAS-FTIR!  

Versterking preparatie door kennisopbouw en tooling

Ook in de voorbereiding en na afloop van een incident dragen we bij aan een betere respons in de keten. We analyseren de informatie uit onze inzetten en  we doen onderzoek.  Zo bouwen we ook nieuwe kennis op die we verwerken in praktische tools en instrumenten.  We vertellen over de nieuwe meetstrategie bij branden en de update van Pluimradar, waarmee de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen de verspreiding van rook in kaart kunnen brengen. Ook gaan we in op de uitbreiding van de oefentool RODIN  . Deze tool levert (fictieve) meetresultaten bij een stralingsincident. Zo kunnen we nog realistischer oefenen. Tot slot besteden we in deze Meetspecial ook aandacht aan de specifieke inzet van canisters, die elke veiligheidsregio ter beschikking heeft. Zo helpen we de AGS om in overleg met de MOD zelf al monsters nemen. En daarmee de responstijd versnellen. 

18 juni Responsdag 2024; kom ook!

Met deze en andere innovaties dragen we bij aan een betere bestrijding in de veiligheidsketen! Dat doen we natuurlijk samen met u, (crisis)partners, kennisinstituten en lokale en regionale overheden. Graag vertellen we u meer over deze en nieuwe ontwikkelingen tijdens de Responsdag 2024 op 18 juni in Utrecht. Een middag met als doel kennisuitwisseling en netwerken. Nog niet aangemeld? Dat kan nog!