Tekst Lodewijk van Dooren

Op 1 april nam Jolanda Roelofs na zeven jaar afscheid als programmacoördinator van de Milieuongevallendienst. Onder haar leiding is de MOD meer een eenheid geworden. Dat ze vertrok lag niet aan het werk. ‘Het was tijd voor een nieuwe uitdaging’. Die uitdaging vond ze bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor ‘Altijd Alert’ kijkt ze terug op de afgelopen jaren.   

Persoonlijk vergeet ik nooit meer onze inzet op Sint Maarten

Je bent vertrokken als programmacoördinator. Wat doe je nu?  

Ik ben Teamleider Bodem bij de ILT. Daarmee ben ik terug bij mijn wortels in toezicht en handhaving. Het Team Bodem controleert gecertificeerde instanties en secundaire grondstoffen en onderzoekt meldingen op het gebied van bodemverontreiniging. Het team is recent sterk gegroeid. Daarom zijn er twee teams gevormd. Het is mijn taak om één van de teams op te bouwen en zowel in het team als daarbuiten te werken aan verbinding. De afgelopen jaren heb ik dat bij de MOD gedaan. Ik kijk ernaar uit dat nu vanuit een heel andere positie ook te gaan doen.  

Wat mis je het meest van de MOD?

‘Zonder twijfel de mensen. Ik ben een mensen-mens en gehecht geraakt aan de MOD’ers. Ze doen het MOD werk vaak naast hun reguliere taken. Toch staan ze als het nodig is voor dag en dauw klaar. Zonder de bevlogenheid van deze mensen zou de MOD niet kunnen bestaan. 

Waar ben je het meest trots op?  

In de afgelopen jaren is de MOD meer een eenheid geworden met een duidelijke strategie en visie voor de toekomst. En daardoor is de MOD zichtbaarder. Mensen kennen ons. We zitten in verschillende netwerken. Het online magazine en de responsdag zijn daar mooie voorbeelden van. Daar ben ik best trots op. Dat had ik nooit alleen kunnen doen. Het is echt een teamprestatie. Laatst zei iemand tegen me: ‘Je hebt meer schwung aan de MOD gegeven’. Dat vind ik een mooi compliment. 

Wat blijft je het meest bij?  

Er is zoveel gebeurd. Teveel om op te noemen. Maar de afwisseling en dynamiek blijft me het meest bij. Want als spin in het web had ik met van alles te maken: van materieel, processen en inhoud, tot contacten in- en extern en zelfs internationaal. Crisismanagement is netwerkmanagement. Niemand heeft alle kennis en je moet het samen doen. Daarom hebben we geïnvesteerd in de relatie met onze vraagstellers. Ook moet ik denken aan de MOD-inzet voor speciale projecten als rubbergranulaat, Fipronil en Tata Steel. Maar ook de ontwikkeling van pluimradar, de Incident app en sensorkit zijn echt wel hoogtepunten.   

En welke inzet ?

Ik moet gelijk denken aan de zomer van 2019. Er waren toen heel veel afvalbranden. Wat me bijblijft zijn niet zozeer de afzonderlijke branden, maar de hoeveelheid. Vaak in het weekend. En de MOD’ers stonden altijd weer klaar.

Persoonlijk vergeet ik nooit meer onze inzet op Sint Maarten. Het was echt een prestatie om als team alles in zo korte tijd op poten te zetten. Het doel was om metingen te verrichten op het eiland rond een stortplaats. Daarvoor zijn we een paar weken op Sint Maarten geweest. We hadden heel wat uitdagingen, want hoe krijg je al dat materieel op het eiland? Maar ook; hoe komen de genomen monsters in Nederland? We werkten samen met de autoriteiten op het eiland. Onze aanwezigheid genereerde veel media aandacht. Het was hard werken maar heel leuk om te doen. Helaas hebben we toen weinig kunnen meten. Er waren op dat moment geen grote branden. Bijzonder is wel dat er, ook na ons vertrek, geen grote branden meer zijn geweest. Dus ik heb de hoop dat ons bezoek de urgentie om iets te doen heeft vergroot.   

Wat is de uitdaging voor de MOD in de komende jaren?

De MOD moet alert blijven op nieuwe stoffen en nieuwe technieken. We doen nu al onderzoek naar brand in accu’s en zonnepanelen. Maar met de energietransitie komen er meer nieuwe stoffen. Een open vizier houden is belangrijk. Zowel in het opbouwen van kennis als in de keten van meten, analyseren en duiden. Het is de taak van het RIVM die kennis ook te delen met onze partners.  

Er zijn ook veel ontwikkelingen in de meetmiddelen. De inzet van sensoren, ook door burgers, heeft invloed op de manier van meten en de inzet van de MOD. Die ontwikkeling moeten we goed in de gaten houden.  

Landelijk wordt er gewerkt aan de versterking crisisbeheersing en brandweerzorg, naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Dit is een mooie kans om de samenwerking uit te breiden en te borgen.   

Tot slot: heb je nog een boodschap voor de lezers van Altijd Alert? 

Zoals ik al zei: crisismanagement kun je niet alleen. Het doel moet zijn om een incident zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Denk daarom niet in hokjes, maar kijk waar kennis en kunde aanwezig is.