Tekst Linda van den Berg

Het versterken van de samenwerking AGS-GAGS-MOD, dat was het doel van de eind 2021 georganiseerde (fysieke) regiobijeenkomsten. Want door elkaar in de koude fase goed te leren kennen, kunnen we elkaar in de warme fase goed informeren, en samen optrekken. 

Online en fysiek   

De Milieuongevallendienst (MOD) organiseerde deze bijeenkomsten samen met de (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS en AGS). Er zijn 5 GAGS-regio’s (Noord, Zuid, Noord-West, Oost en Zuid-Holland). In mei en juni 2021 zijn er online werksessies gehouden met afgevaardigden van de MOD, en adviseurs uit de betreffende regio. Deze online sessies dienden als opfrisser en voorverkenning voor de bijeenkomsten die in september en oktober 2021 zijn gehouden. Ook voor deze fysieke bijeenkomsten waren AGS’en en GAGS’en van alle regio’s uitgenodigd. Ook waren er MOD’ers uit verschillende functiegroepen (onder andere: MOD-coördinatoren, onderzoeksleiders, veldploegleiders). 

Meerwaarde: elkaar zien!

Door de coronamaatregelen hadden veel mensen elkaar al meer dan een jaar niet ontmoet. Tijdens de bijeenkomst werd snel duidelijk dat live met elkaar in gesprek gaan de grootste winst is. Het programma begon met het plenair presenteren van elkaars rol en taken. Vervolgens behandelden we een (fictieve) casus in groepjes en bespraken we wie welke taken heeft in de verschillende fases van een incident. Het doorlopen van een casus resulteerde in mooie gesprekken en inzichten. 

Samenwerking verbeteren en volhouden 

Maar de samenwerking verloopt soms ook stroef. Door ook dat te benoemen krijgen we begrip voor onze verschillende rollen en taken en de bijbehorende uitdagingen. Zo is de AGS in de eerste uren fase van een incident heel druk. De GAGS of MOD worden dan niet altijd tijdig geïnformeerd. Tot slot is gekeken hoe de samenwerking volgehouden kan worden. Elkaar ontmoeten was voor iedereen een belangrijke succesfactor. Ook moet de samenwerking in de driehoek AGS-GAGS-MOD bij gezamenlijke bijeenkomsten, congressen en opleidingen onder de aandacht gebracht worden.   

Resultaten en handreiking

In de Handreiking AGS-GAGS–MOD, staan de belangrijkste bevindingen en tips om met elkaar samen te werken. De handreiking kan ook helpen om met elkaar in gesprek te blijven over de samenwerking. Het document wordt als het nodig is aangepast aan de nieuwste inzichten. De handreiking is voor iedereen beschikbaar via het GAGS-platform, de IBGS-vakgroep (Viadesk) of op te vragen bij incident@rivm.nl.