Tekst Linda van den Berg

Op het RIVM kun je met enige regelmaat een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen uit de regio tegen het lijf lopen. Ook dit jaar zijn er weer twee adviseurs voor een dag in de week gedetacheerd bij het RIVM.  Dit gebeurt in het kader van het project Versterking GAGS

“Het is ontzettend leerzaam en waardevol om als GAGS bij het RIVM te werken. Je leert nieuwe mensen kennen, of ontmoet de mensen over wie je al veel hebt gehoord. En je krijgt toegang tot een breed wetenschappelijk netwerk. Door met mensen van verschillende afdelingen in gesprek te gaan, kom je er al snel achter dat binnen het RIVM heel veel projecten uitgevoerd worden die relevant zijn voor het GAGS-werk. En andersom kun je als GAGS de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek dichter bij elkaar brengen. Een mooie aanvulling op ons reguliere werk!” 

Judith Dijkers, GAGS in Zuid-Nederland.

Aanleiding project

Dit project  is opgezet om de Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen landelijk te ondersteunen. Een ander belangrijk doel is het netwerk van de GAGS en het RIVM te versterken door elkaar daadwerkelijk te ontmoeten en samen te werken. 


Verschillende werkzaamheden
Er zijn al verschillende factsheets en 'vragen en antwoorden' (Q&A’s) gemaakt over uiteenlopende onderwerpen, zoals branden, rook en gevaarlijke stoffen. Een gezondheidskundig adviseur kan deze gebruiken tijdens een incident. Daarnaast wordt er een landelijke training voor  de GAGS georganiseerd. Ook adviseert de GAGS het RIVM bij andere projecten, zoals de Incidentapp. Maar het belangrijkste resultaat is wel de betere verbinding tussen de GAGS en onderzoekers van het RIVM. Al deze werkzaamheden worden afgestemd met het landelijke GAGS platform. 


Samenwerking met andere partners

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen de AGS, GAGS en de MOD. Dit project is recent afgerond. In deze Altijd Alert besteden we hier aandacht aan. In 2022 wordt een soortgelijk project uitgevoerd voor de samenwerking tussen de GAGS, het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) en de toxicologen van de MOD. Al deze experts houden zich bezig met de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, maar net op een ander terrein. De GAGS richt zich vooral op de effecten tijdens een incident, het NVIC kijkt voornamelijk naar de medische behandeling, terwijl de MOD gewend is om te kijken naar de effecten van gevaarlijke stoffen op het niveau van grote bevolkingsgroepen. Door deze verschillende invalshoeken, verschilt ook de blik op het werkveld. Het project samenwerking GAGS-NVIC-MOD heeft als doel de gezondheidskundige advisering tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen te versterken.  

Toepassing in de praktijk

Het project Versterking GAGS heeft de afgelopen jaren al veel kennis en toepasbare producten ontwikkeld. Het helpt de GAGS zich beter voor te bereiden op hun taken in het veld. Het landelijke GAGS-platform maakt dankbaar gebruik van het project om het werk van de GAGS te blijven professionaliseren!