Tekst Henry Keijzer

In de vorige editie van Altijd Alert schreven wij over de voorlopige resultaten van de evaluatie van de IncidentApp. Inmiddels is de analyse afgerond en hebben we een plan van aanpak gemaakt om de app te verbeteren. 

Uitkomst

Gebruikers zijn tevreden over de inhoud van de app: ze gebruiken de app tijdens incidenten en bij het voorbereiden van trainingen en oefeningen. Wel vindt men dat het aantal scenario’s mag worden uitgebreid en dat de vindbaarheid van informatie op een aantal onderdelen moet worden verbeterd. Met beide conclusies gaan we aan de slag.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak  concentreert zich met name op de volgende onderdelen: kleine (ICT-)verbeteringen, zoals het aanpassen van het menu en de zoekfunctie; updaten, aanvullen en uitbreiden van content.

ICT-verbeteringen

De informatie die veel gebruikt wordt en belangrijk is, zoals de interventiewaarden, komen via het hoofdmenu beschikbaar. Daarnaast gaan we de zoekfunctie optimaliseren.  

Updaten, aanvullen en uitbreiden van content 

De evaluatie heeft veel informatie opgeleverd over welke inhoudelijk onderwerpen gewenst zijn. We gaan nieuwe scenario’s opstellen (Drinkwater, Explosief, Binnenmilieu en Lekkage). Al bestaande scenario’s gaan we actualiseren, zodat deze bijvoorbeeld beter aansluiten bij o.a. het Protocol Verdachte Objecten (scenario’s ‘Persoon onwel’ en ‘Onbekende stof’).  

Bij het ontwerp en de invulling hiervan zullen wij de gebruikers actief betrekken.    

Vorige bijdrage Altijd Alert over voorlopige resultaten evaluatie