Tekst Puck Brandhoff en Herman Schreurs

De brandweer kan te maken krijgen met incidenten waarbij straling vrij kan komen. Niet alledaags misschien, maar wel goed om op voorbereid te zijn. De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) werkte daarom een aantal scenario’s uit. De Officieren van Dienst van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gingen hier op 3 trainingsdagen mee aan de slag. 

De brandweer en radiologische incidenten

Medewerkers van de Ongevalsorganisatie Straling en het Radionucliden-laboratorium van het RIVM werkten een aantal realistische scenario’s uit. Denk aan radiologische ongevallen in een ziekenhuis, een radiologisch transportongeval of een ongeval in een radiologisch B-lab. Ook de rol van de brandweer binnen de Landelijke Afstemming Meetstrategie bij Stralingsincidenten (LAMS) komt daarin uitgebreid aan de orde.

Kennismaken en kennis ophalen

Oefenen in de praktijk is belangrijk. Maar dat kan niet zonder elkaar te kennen en de kennis op te frissen. Dus start de dag met het ophalen van de radiologische basiskennis en wordt het werk van de Ongevalsorganisatie Straling en het radionuclidenlaboratorium toegelicht. Daarna gaan de officieren onder begeleiding van een RIVM-stralingsdeskundige zelf aan de slag.  

Aansluiten bij de brandweerpraktijk

Verschillende radiologische praktijkscenario’s worden doorgenomen. De eigen naslagwerken en meetapparatuur van de brandweer worden gebruikt en de oefeningen vinden plaats op locaties waar daadwerkelijk met radioactieve stoffen wordt gewerkt. Dit maakt zowel de oefeningen als de omgeving erg realistisch. De Officier van Dienst moet leiding geven bij de afhandeling van een radiologisch incident. Door deze realistische oefening staat de OvD steviger in zijn schoenen.

LAMS-trainingen in 2024 

Dit najaar zijn er 3 trainingsdagen georganiseerd voor de Officieren van Dienst. Eerder was er al een AGS-oefendag. 
In 2024 zullen trainingen georganiseerd worden in het kader van Landelijke Afstemming Meetstrategie bij Stralingsincidenten (LAMS). Hierover is op de IBGS-netwerkdag al een tipje van de sluier opgelicht.