Tekst Herman Schreurs

Ons werkveld is continu in beweging. Dat viel ons nog het meest op bij de voorbereiding van deze editie. Genoeg nieuws dus voor deze tweede uitgave dit jaar van ‘Altijd Alert’, het magazine van de RIVM Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten. 

Nieuwe stoffen zorgen voor nieuwe risico’s. En nieuwe risico’s voor nieuwe vragen. Om alle vragen die we krijgen goed te beantwoorden is techniek belangrijk. Daarom zijn we druk bezig om onze meetapparatuur te vernieuwen. In de volgende editie van Altijd Alert komen we daar uitgebreider op terug.

Maar alleen techniek is niet voldoende. Om als 24/7-organisatie snel de juiste ondersteuning te kunnen geven moeten wij ook oefenen zodat we klaar zijn voor onze taak.  

En niet alleen wij. Daarom maken we het graag mogelijk dat de verschillende partijen die onze hulp in kunnen roepen, ook goed geoefend zijn.

In dit magazine leest u wat we op dat gebied hebben gedaan. Zowel nationaal als internationaal. Dat wij met veel partijen samenwerken wordt nog eens benadrukt in het Convenant Crisis Expert Team-milieu en drinkwater (CET-md). Een belangrijk document waarin de onderlinge afspraken goed zijn vastgelegd.

Naast techniek en oefenen, doen we ook wetenschappelijk onderzoek dat u helpt beter voorbereid te zijn bij milieu- of stralingsincidenten. In dit nummer is er aandacht voor de lessen die we kunnen trekken uit de meetresultaten van 132 branden in de afgelopen 15 jaar.

En dat alles komt samen in de ondersteuning bij incidenten. Daarom natuurlijk ook aandacht voor de incidenten waarbij de responsorganisatie betrokken is geweest. Zowel milieu- als stralingincidenten. En van Kerkrade tot Peru.

Op personeelsgebied heeft er ook een wijziging plaatsgevonden. Cobi de Boer heeft afscheid genomen als afdelingshoofd Milieu-incidenten Veiligheid en Security. En dus ook van de Milieuongevallen Dienst. Nicole Troisfontaine heeft deze taak overgenomen. Zij stelt zichzelf in dit magazine aan u voor.