Tekst Herman Schreurs

Op 26 oktober 2021 hebben defensiemedewerkers van het CBRN-responsteam, het CBRN-kenniscentrum en het CEAG kennis gemaakt met het RIVM. Centraal stond de vraag hoe het RIVM en Defensie elkaar kunnen ondersteunen. 

Tijdens het bezoek is informatie uitgewisseld over onder andere de beperkingen bij veldmetingen, het nut van een goede, praktisch toegepaste, wetenschappelijke basis en de inzet van modellen. Ook bezochten de defensiemedewerkers de (stralings)meetwagens, de crisisruimte van de Ongevalsorganisatie straling en het radionuclidenlaboratorium. 

Het RIVM heeft veel kennis op het gebied van Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair. Ook beschikt het RIVM over de Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten. Deze bestaat uit de Milieuongevallendienst (MOD) en de Ongevalsorganisatie straling (OOS). 

De responsorganisatie staat 24/7 paraat om overheden te ondersteunen bij incidenten. Indien nodig is ook de inzet mogelijk van RIVM-experts op het gebied van biologische agentia, risicobeheersing en gedragwetenschappen. In het radionuclidenlaboratorium worden hoogwaardige stralingsmetingen en -analyses uitgevoerd. Voor zowel straling in het milieu, metingen ter ondersteuning van de inspectie, als nucleair-forensisch onderzoek.