Tekst Petra Zahradnik, Henry Keijzer

In het najaar van 2021 is de Incident-app geëvalueerd onder gebruikers. Deze app heeft als doel om hulpverleners (AGS en GAGS) bij incidenten met gevaarlijke stoffen op een laagdrempelige manier te ondersteunen met informatie die kan helpen bij de bestrijding en nasleep van een incident. De app is 5 jaar geleden, samen met de doelgroep ontwikkeld door het RIVM. We wilden nu graag weten hoe het gebruik ervaren wordt.  

Voorlopige resultaten

Van de 434 geregistreerde gebruikers hebben er 120 gereageerd. Dit is een goede response rate van 27,6%. We willen iedereen hartelijk danken voor hun deelname. Uit de eerste analyse blijkt dat de app positief gewaardeerd wordt. Vooral de interventiewaarden en het scenario brand worden als zeer belangrijke informatie gezien. Maar er waren ook tips om de app te verbeteren. Voorbeeld hiervan zijn o.a. het opnemen van vuistregels. Een aantal gebruikers heeft zich aangemeld om in een klankbordgroep mee te denken over verbeteringen van de app.

Vervolg

De komende tijd volgt een gedetailleerde analyse van de antwoorden en zal er een plan van aanpak gemaakt worden om de app te verbeteren. Meer hierover zal te lezen zijn in een volgende editie van dit online magazine.