Tekst Cobi de Boer, Herman Schreurs

Wie kon in maart 2020 voorspellen hoe lang de coronamaatregelen zouden duren? Iedereen had (bange) vermoedens, niemand wist het. Alles leek af te hangen van de beschikbaarheid van hèt vaccin. Dat vaccin is er al een jaar. We zitten in prikronde 3 en toch…. de anderhalve meterregel blijft nog wel even. De thuiswerkteugels zijn weer aangehaald. Wat doen deze maatregelen voor ons werk binnen de RIVM-Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten?

In het heetst van de strijd willen we er staan. Met ons materiaal en met de kennis van onze mensen. 

Dit magazine laat zien dat we ons nog steeds succesvol voorbereiden op onze taak, nationaal en internationaal. We werken intensief samen met onze partners, verzorgen opleidingen en trainingen en blijven kennis ontwikkelen. 2021 Was een heel nuttig jaar. En daar zijn we blij om. Want in het heetst van de strijd willen we er staan. Met ons materiaal en met de kennis van onze mensen. Om u te kunnen blijven informeren over effecten en risico’s van blootstelling aan CBRN stoffen. Om nieuwe kennis met u te delen. Zo laagdrempelig mogelijk.

Een groot aantal van u heeft de moeite genomen onze enquête over de ‘Incident App’ in te vullen. Uw antwoorden geven waardevolle informatie over de vraag of deze tool biedt wat u nodig heeft. In de preparatiefase, ter voorbereiding op oefeningen of tijdens een incident: het is goed om eens te inventariseren wanneer en hoe u ‘Incident App’ gebruikt. Met uw suggesties kunnen wij de app verbeteren.

Stilstand is achteruitgang

Want we willen blijven vernieuwen, stilstand is achteruitgang. In onze toegevoegde waarde moeten we blijven investeren. Uw vertrouwen in onze organisatie is daarvoor cruciaal. En dat vertrouwen houden we op peil door in verbinding met elkaar te blijven. Ik hoop daarom van harte dat we op 25 mei 2022 onze RIVM Responsdag Milieu- en Stralingsincidenten weer fysiek kunnen organiseren.

Spreken over ontwikkelingen en kansen, problemen delen, van elkaar leren, dat zijn de dingen die online niet zo goed gaan. Creativiteit stroomt beter tùssen mensen dan in ons eentje, in ons hoofd. Mensen zijn groepsdieren: we willen ergens bij horen, en ervaren dat we ertoe doen. Onderdeel zijn van een community. Zoals het netwerk van responders dat is. Eentje die we moeten koesteren, vanuit de inhoud èn de relatie. Alleen dan kunnen we sterker worden en meer, nieuwe of andere resultaten boeken. Een ambitie waar de RIVM responsorganisatie ook in 2022 volop voor gaat!

Cobi de Boer, Afdelingshoofd Milieuincidenten, Veiligheid en Security.     

Herman Schreurs, Afdelingshoofd, Stralingsincidenten, Monitoring en Analyse.