Tekst Jolanda Roelofs

In Nederland hebben we het best goed voor elkaar. We hebben naast de brandweer en ambulance ook specialistische kennis, bijvoorbeeld de (G)AGS, om de impact van incidenten met gevaarlijke stoffen te beperken. Zij kunnen op hun beurt weer een beroep doen op de Milieuongevallendienst, die weer samenwerkt in netwerken van onderzoeksinstituten en laboratoria. 

Helaas beschikken niet alle landen over zulke expertise en faciliteiten. Het ontbreekt vaak aan kennis, geld, materieel en infrastructuur om een goede organisatie op te bouwen. Daarom zetten wij de MOD ook internationaal in, onder de naam Environmental Assessment Unit: de EAU.

Internationaal team

Bij een inzet maakt de EAU altijd deel uit van een internationaal team van hulpverleners van de Verenigde Natie en de Europese Unie. Regelmatig wordt meegedaan aan een Europese oefening om de samenwerking met de diverse partijen op te bouwen. 
De EAU bestaat uit mensen die al jaren actief zijn binnen de MOD. Ze zijn getraind en geoefend om in moeilijke en soms primitieve omstandigheden te werken. Dat vraagt veel improvisatievermogen en flexibiliteit. Indien nodig kunnen ze een beroep doen op de backoffice van de MOD. Aan het EAU –team zijn milieuspecialisten op gebied van monstername, metingen en analyse en risico beoordelaars verbonden.

EAU-oefening in Tjechie 2018

Europa

De incidenten binnen Europa zijn meestal over de weg bereikbaar.  Zo kan materiaal en uitrusting makkelijk worden meegenomen in onze eigen wagens. Buiten de EU wordt het materiaal in draagbare transportkisten verpakt, die met het vliegtuig worden vervoerd.  

Verschillen

Er zijn wel verschillen tussen de MOD en de EAU. Bij de MOD ligt het accent op de luchtkwaliteit en depositie en kunnen de vragen gericht zijn op zowel de korte als de midden- en lange termijn. Bij de EAU gaat het vooral om bodem- en/of waterverontreinigingen en depositie en zijn de vragen vooral gericht op de bedreigingen en effecten voor de gezondheid en milieu op de midden- en lange termijn gebied.  Het prioriteren van de risico’s is dan een opdracht aan de EAU.