Tekst Marnix de Ridder en Rick Tax

Tijdens een stralingsincident is het essentieel om metingen te doen. Verschillende partijen doen deze metingen en sturen de meetresultaten naar het RIVM. Naast handmatige metingen kunnen dit ook volledig geautomatiseerde metingen zijn. Om dit laatste type metingen te vergemakkelijken ontwikkelt het RIVM de sensorcomputer: een kleine computer die op een auto gemonteerd, of in een rugzak meegenomen kan worden. Op de sensorcomputer wordt meetapparatuur aangesloten. De sensorcomputer leest de metingen uit en stuurt deze direct naar het RIVM.  

Overzicht over metingen voor alle meetploegen

Op de sensorcomputer staat ook software voor de weergave van metingen. De bemanning van het voertuig kan zo zien welke metingen ze hebben uitgevoerd, maar ook de metingen van andere voertuigen. Het RIVM stuurt de binnengekomen metingen direct naar alle meetploegen die die deelnemen aan de incidentbestrijding en gebruik maken van een sensorcomputer. 

Eenvoud en gemak staat centraal 

Het RIVM wil met de sensorcomputer een eenvoudig platform bieden voor de deelname aan meetcampagnes. De eenvoud van het platform zit in het gemak waarmee nieuwe meetapparaten kunnen worden ingezet en het beheer dat op afstand door het RIVM wordt uitgevoerd. Voor de meetexperts biedt het platform direct inzage in de metingen die uitgevoerd zijn door de verschillende meetploegen. 

Hoe werkt de sensorcomputer? 

De sensorcomputer is een kleine computer die is voorzien van GPS, wifi, een netwerkaansluiting en een 4G/5G-modem. Via het 4G/5G-modem zijn de computers verbonden met het calamiteitennetwerk CalNet van het RIVM. Via de wifi of de netwerkaansluiting kunnen gebruikers de weergavewebsite bereiken. 

Eenvoudig nieuwe meetapparatuur aansluiten 

Op de sensorcomputer kunnen verschillende typen meetapparatuur worden aangesloten. Het RIVM kan op afstand software installeren voor het uitlezen van aangesloten meetapparatuur.  

Het is dus belangrijk dat het RIVM weet op welke manier nieuwe meetapparatuur moet worden uitgelezen. Leveranciers hebben deze kennis. Als de software voor op de sensorcomputer voor de meetapparatuur ontwikkeld is, kan het RIVM deze  van afstand installeren op de sensorcomputer en kan het meetapparaat gebruikt worden. Meer aanpassingen zijn niet nodig!   

Vanaf dat moment worden metingen naar het RIVM verstuurd en zijn ze beschikbaar en zichtbaar voor andere meetploegen met aangesloten sensorcomputers. 

Als de verbinding wegvalt gaan geen metingen verloren 

De sensorcomputers zijn verbonden met het CalNet via de 4G/5G verbinding. Als deze verbinding wegvalt, zullen nieuwe metingen tijdelijk niet verstuurd worden naar het RIVM maar zijn nog steeds zichtbaar op de lokale weergaveservice. Nieuwe metingen van andere meetploegen zijn niet zichtbaar. Metingen die de sensorcomputer al ontvangen heeft, blijven natuurlijk zichtbaar in de weergaveservice. Zodra de verbinding weer beschikbaar is, zal de sensorcomputer alle metingen die nog niet verstuurd zijn, alsnog versturen naar het RIVM. En het RIVM verstuurt alsnog alle metingen naar de sensorcomputers in het veld opgestuurd worden. Er gaan geen metingen verloren. 

Selectie van metingen en kaarten in de weergavewebsite 

De weergaveservice biedt een overzicht van uitgevoerde metingen op een achtergrond van OpenStreetMap. De gebruiker kan selecteren op soort metingen, meetvoertuigen of meetperiode. Naast OpenStreetMap zijn in de sensorcomputer nog een aantal kaarten beschikbaar zodat ook bij een weggevallen of haperende verbinding een goed geografisch overzicht beschikbaar is. 

Het beheer van de sensorcomputer wordt uitgevoerd door het RIVM en zal volledig op afstand gebeuren. Een sensorcomputer die kapot is, kan door de eigenaar van het voertuig worden vervangen: daarvoor is geen specialistische kennis nodig. 

Rijdend meten tijdens een oefening: koppeling met RODIN 

In de vorige editie van Alert Alert staat een artikel over de nieuwe versie van de oefentool RODIN. RODIN berekent tijdens een oefening wat een apparaat zou meten als het oefenscenario werkelijkheid was. Een toekomstige ontwikkeling voor de sensorcomputer is de aansluiting op RODIN zodat ook tijdens een oefening het rijdend meten gesimuleerd kan worden.