Tekst Teetske van Gorcum

Op 31 oktober 2022 stond op de James Cookweg in Venlo een auto in brand. Voor een metaalschrootbedrijf. Naar aanleiding van de melding vermoedde de brandweer dat er mogelijk radioactieve stoffen in het voertuig aanwezig waren. Daarom heeft de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) ondersteuning gevraagd van de Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM. Ook is het incident gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Het RIVM heeft direct 2 meetdeskundigen en een stralingsmeetwagen op pad gestuurd. De meetdeskundigen konden direct ter plaatse metingen verrichten. De stralingsmeetwagen is ingezet voor het geval aanvullende specialistische metingen en analyses nodig zouden zijn. Toen het team onderweg was kwam andere medewerkers van de ongevalsorganisatie op het RIVM bijeen in de crisisruimte. De Coördinator Meten had telefonisch contact met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen in het operationeel team (AGS-OT) en de AGS ter plaatse om te adviseren in de meetstrategie. Zo kon het team in de crisisruimte de mensen ter plaatse ondersteunen.


Uit de metingen van het RIVM en de ANVS bleek dat er geen verhoogde stralingsniveaus waren. In de blikken die in het voertuig stonden, zaten alleen stoffen met een kleine hoeveelheid natuurlijke radioactiviteit. En dat leverde geen stralingsrisico op voor de omgeving. De ANVS heeft het voertuig vrijgegeven.