Tekst Cobi de Boer

In deze editie van Altijd Alert valt ons één ding in het bijzonder op; wat doet de RIVM-responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten veel op het gebied van meten en de analyse daarvan. Het is de kurk waar ons werk op drijft. Meten levert nieuwe inzichten en kennis op.

Daarover gaat het artikel over de gevaren van drugsafval voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Het is informatief en illustreert de noodzaak van metingen in de waterketen. Om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of mensen via drinkwater schadelijke chemische stoffen uit drugsafval binnenkrijgen. Willen we dat weten? Dan zullen we moeten meten. 
 
Voor onze responsorganisatie is het thema ‘blootstelling’ - van het milieu, van burgers-’ de laatste paar maanden erg actueel. De Milieuongevallendienst heeft bijvoorbeeld in het najaar van 2022 depositiemetingen in de regio IJmond gedaan. Een herhaling van wat we in 2020 deden. Uit deze metingen blijkt opnieuw dat er veel PAK en metalen in grof stof zit dat in het IJmondgebied neerdaalt, vergeleken met gebieden waar geen grote bronnen zijn die stof uitstoten. Dit onderzoek toont welk verschil metingen kunnen maken bij  maatschappelijke vraagstukken. Zonder meetdeskundigheid zouden we dit onderzoek niet kunnen doen.

Het meten van radioactieve stoffen staat sinds de oorlog in de Oekraïne ook in de spotlights. Met de bewegingen van het Russische leger rondom de gebieden van de kerncentrale in Tsjernobyl en in Zaporizja, was en is het belangrijk dat wij onze meetnetten en de meetnetten in andere landen kunnen monitoren. In Nederland hebben we een gelukkig een duidelijke meetstrategie in het geval van een stralingsincident. Radiologische metingen geven inzicht in de mate van besmetting, de blootstelling aan ioniserende straling en de risico’s voor de bevolking. Over dat soort informatie kunnen beschikken als de nood aan de man is, dat is een prettige gedachte.

En B-agentia, kan de RIVM-responsorganisatie die ook meten? Ja, dat kunnen en doen we. In geval van een moedwillig incident, zoals een poederbrief. Dit gebeurt in ons Mobiel Chemisch en Biologisch Laboratorium (MCBL). We screenen altijd op de aanwezigheid van een aantal biologische agentia, voeren enkele snelle chemische analyses uit en bewerken de monsters om verdere chemische en radiologische analyses buiten het B-lab van het MCBL mogelijk te maken. Onze experts werken op locatie of in ons laboratorium aan een snelle en deskundige duiding van vrijgekomen stoffen.

Meten is een vak, een vak waarin we thuis zijn en waarin we ons thuisvoelen. We leggen u in deze Altijd Alert met alle plezier uit wat we doen, in welke richtingen we ons ontwikkelen en hoe we u van dienst kunnen zijn; spreken wij u binnenkort?